ประโยชน์ของไส้เดือนดิน

ประโยชน์ของไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดินหรือเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กันระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะช่วยย่อยอินทรีในดิน ส่วนการเคลื่อนไหวของไส้เดือนดินถือเป็นการพรวนดินทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน มีความสำคัญต่อการปลูกพืชในภาคเกษตร อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนดินอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไส้เดือนดินมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำและอากาศดี แถมยังช่วยแพร่กระจายเชื้อจุลินทรีย์ให้กับดิน พบว่าไส้เดือนดินเป็นดัชนีที่มีชีวิตในการชี้วัดถึงการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆในดินได้ เนื่องจากไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมี กำจัดศัตรูพืชบางกลุ่ม ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ภายหลังได้

ประโยชน์ไส้เดือนดิน

ประโยชน์ไส้เดือนดิน

อีกทั้งไส้เดือนดินยังเป็นเครื่องชี้วัดถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในดินได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากการเข้ามาอยู่อาศัยของไส้เดือนดิน ถ้าหากมีสภาพเป็นดินทรายดินเหนียวจะเป็นที่ระบายน้ำไม่ดีหรือแปลงปลูกพืชที่มีสัตว์เหยียบย่ำจนเกิดเลน ดินที่มีสภาพเหล่านี้จะไม่มีเสด็จดินอาศัยอยู่จัดว่าดินไม่ดีต้องปรับปรุงบำรุงดินใหม่ สรุปประโยชน์ของไส้เดือนดินได้ดังนี้

ด้านการเกษตร

  • ช่วยพลิกกลับหน้าดิน นำดินด้านล่างขึ้นมาด้านบน ไส้เดือนเป็นนักพรวนดินชั้นยอด โดยการกินดินที่มีธาตุอาหารบริเวณด้านล่างแล้วถ่ายมูลบริเวณผิวด้านบน
  • ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเช่น ซากพืช ซากสัตว์ และอินทรีย์วัตถุ ต่างๆ ทำให้ธาตุอาหารกลับไปดูรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
  • ช่วยเพิ่มและแพร่กระจายอินทรีในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช ในบริเวณรากพืช
  • ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ทำปุ๋ยทางดินและปุ๋ยน้ำทางใบ ผลิตปุ๋ยหมักน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดินมีประโยชน์ ทั้งตัวและมูล

ไส้เดือนดินมีประโยชน์ ทั้งตัวและมูล

ด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากเศษอาหารและขยะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน นับเป็นปัญหาใหญ่หลวงในการจัดการ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการแก้ไขดังกล่าวในที่สุด ก็พบว่าไส้เดือนดินสามารถกำจัดเศษอาหารและขยะได้ เนื่องจากไส้เดือนดินกินเก่ง ที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแก่ธรรมชาติเหมือนวิธีการเผา

ไส้เดือนดินกำจัดขยะ

ไส้เดือนดินกำจัดขยะ

ด้านปศุสัตว์

ทางด้านปศุสัตว์สามารถนำไส้เดือนดินไปใช้เป็นอาหารสัตว์ทำให้สัตว์กินทั้งตัวเป็นเป็นหรือนำไปเป็นไส้เดือนผงก็ได้ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงมากจึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารสัตว์ลงได้

ด้านยารักษาโรค

มีการนำไส้เดือนดินไปเป็นยา อย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์โบราณใช้ไส้เดือนดินรักษาโรคปวดหัวตัวร้อน หรือโรคผิวหนัง ที่ประเทศจีนนำไส้เดือนดินเป็นยารักษาโรคมีต้นตำรับยาอายุวัฒนเป็น 1000 ปีมาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีนกับญี่ปุ่นกำลังแข่งขันศึกษาวิจัยการพัฒนาดินมารักษาโรคอ้วน โรคเครียด และอีกหลายหลายโรค

ไส้เดือนดินรักษาโรค

ไส้เดือนดินรักษาโรค

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

สามารถนำทำมาเป็นเครื่องสำอาง โดยนำเฉพาะไททันลั่มมาทำ จะมีสูตรอาหารที่ทำจากไส้เดือนดินในหลายชนิดเช่น ซุปไส้เดือน คุ้กกี้ไส้เดือน

 

ข้อมูลจาก หนังสือมูลไส้เดือนยุคใหม่ ให้รวย

error: Content is protected !!