มาทำความรู้จักไส้เดือนดินกัน

ไส้เดือนดินคืออะไร?

“ไส้เดือนดิน” เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวเป็นปล้องชัดเจน จัดอยู่สัตว์จำพวกกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร พบได้ทั่วไปในดินที่มีความร่วนซุย ใต้ท้องใบไม้หรือมูลสัตว์ มักพบอยู่บนพื้นดินเวลากลางคืน มีวงจรชีวิตผูกพันกับดินระบบนิเวศที่ดีและจากการที่ไส้เดือนดินคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดิน จึงทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น จึงเหมาะแก่การแทงรากไปหาอากาศของพืช

มาทำความรู้จักไส้เดือนดินกัน

มาทำความรู้จักไส้เดือนดินกัน

 

 

ไส้เดือนดินมีประโยชน์ ทั้งตัวและมูล

ไส้เดือนดินมีประโยชน์ ทั้งตัวและมูล

มูลไส้เดือนเกิดจากอะไร?

ผลจากกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนดินยังช่วยนำแร่ธาตุจากใต้ดินมาไว้ที่ผืวดิน โดยดิน ซากพืชซากสัตว์เศษอาหารและอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่ไส้เดือนกินจะถูกเข้าไปย่อยสลายและถูกขับถ่ายออกมาเป็นมูล (cast) ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เศษฐกิจจำพวก สัตว์ปีก ปลา กบ และหมู

 

ไส้เดือนดินรักษาโรค

ไส้เดือนดินรักษาโรค

ไส้เดือนดินเป็นยารักษาโรค

ทั้งนี้ยังมีตำราทางการแพทย์วิจัยออกมาว่า ไส้เดือนดินจะมีสารเคมีที่ช่วยรักษาโรคหัวใจ ส่วนตามร่างกายตำราจีนระบุว่า ไส้เดือนดินเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศและแก้โรคช้ำใน คนจีนจะกินไส้เดือนที่ปรุงสำเร็จตามสูตรมาเป็นอาหารเช้าคู่กับน้ำ หรือมีการนำไส้เดือนดินมาตากแห้งเพื่อเป็นยาบำรุงทางเพศ และยาบำรุงหัวใจตามตำราจีน

 

ไส้เดือนดินกำจัดขยะ

ไส้เดือนดินกำจัดขยะ

ไส้เดือนกำจัดขยะ

ในปัจจุบันพบว่าไส้เดือนดินสามารถกำจัดเศษอาหารและขยะได้ ที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแก่ธรรมชาติ เหมือนวิธีเผา นอกจากนั้นการใช้ไส้เดือนดินกำจัดเศษอาหารและขยะยังได้ปุ๋ยหมัก นำมาใช้บำรุงพืชได้อีกด้วย

 

ข้อมูลจากหนังสือ มูลไส้เดือนยุคใหม่ ให้รวย

error: Content is protected !!