วิวัฒนาการของไส้เดือนดิน

การค้นพบไส้เดือนดินจากทั่วโลก

ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่คนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นแต่ความจริงแล้วได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องไส้เดือนดินมานานมากแล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างประเทศค้นคว้าเรื่องของไส้เดือนดินกันอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของงานวิจัยอย่างเช่น การศึกษาสำรวจสปีชี่ไส้เดือนดินที่พบในประเทศไทยโดยมีใจความสำคัญดังนี้

วิวัฒนาการไส้เดือนดิน

วิวัฒนาการไส้เดือนดิน

การสำรวจไส้เดือนดินให้ได้จำนวนสปีชี่ให้ได้มากที่สุด ควรต้องทำการค้นหาตามถิ่นอาศัยย่อยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พื้นดินที่ทำการสำรวจรวจศึกษาครั้งนี้มีความหลากหลายของต้นกำเนิดตั้งแต่พื้นดินที่เกิดจากการสลายเปลี่ยนแปลงของหินปูน และพื้นดินที่เปลี่ยนมาจากผลึกของหินแกรนิต พื้นที่เหล่านี้เดิมเคยเป็นแนวเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะทำลาย จากฝน ความชื้น ลม และอื่นๆ ทำให้เกิดหิน ที่มีแอ่งเล็ก แอ่งน้อยที่มีดินอยู่ข้างใน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขาหินปูน เป็นบริเวณที่มีน้ำเป็นพื้นผิวน้อย เนื่องจากมีการชะล้างแต่ก่อน ให้เกิด เป็นรูหรือโพรง และน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างง่ายดาย

ไส้เดือนแต่ละพื้นที่ทั้วโลก

ไส้เดือนแต่ละพื้นที่ทั้วโลก

การศึกษาครั้งนี้ยังพบถิ่นอาศัยอีกสองแบบคือ บริเวรดินทรายชายลำธาร และหาดทรายชายทะเล พื้นที่แรกได้พบขุยหรือมูลไส้เดือนดินเข้มบริเวณดินที่ติดน้ำไหล ในพื้นที่ที่สองได้พบกลุ่มขุยเล็กๆ สีคล้ายทรายสีเข้มบริเวณน้ำขึ้นสูงสุด ในที่สุดก็พบไส้เดือนดินชายหาดชนิด Pontodrilus litoralis Grube 1955 ที่พบว่ามีการกระจายกว้างขวาง ในหลายพื้นที่เขตแปซิฟิค และบางส่วนของแอตแลนติกในหลายพื้นที่ แม้ว่าดินจะค่อนข้างแห้งแล้ง แต่มีรากไม้ขนาดเล็กจำนวนมาก ยังสามารถพบไส้เดือนดินได้โดยทั่วไปไส้เดือนดินมักจะพบที่ผิวหน้าดินที่มีความลึกประมาณ 1-2 ซม.

การศึกษาครั้งนี้ได้พบสปีชี่ที่ต่างถิ่นที่กระจายไปทั่วโลกคือ Pontoscolex corethrurus ที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศบราซิล มักพบในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้แต่ไม้ผล มีการนำหน้าดินมาจากที่ต่างๆก็จะนำไส้เดือนดินชนิดนี้เข้ามาในพื้นที่ด้วย

ข้อมูลจาก หนังสือ เลี้ยงไส้เดือนเงินล้าน

 

error: Content is protected !!