สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ฟีเรททิมา พีกัวนา หรือ ขี้ตาแร่

ฟีเรททิมา พีกัวนา (Pheretima peguana)  หรือ ขี้ตาแร่

ชื่อท้องถิ่น ขี้ตาแร่

ลักษณะ เป็นไส้เดือนดินสีแดงที่มีลำตัวกลมขนาดปานกลาง โดยมีขนาดใกล้เคียงกับสายพันธุ์ AF ลำตัวมีขนาด 130-200 × 5-6 มิลลิเมตร ลำตัวมันมีสีน้ำตาลแดงเข้ม พบได้ทั่วไปในแถบเอเชีย ข้อดีของไส้เดือนสายพันธุ์นี้คือกินอาหารเก่ง แล้วยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

  • สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ จับคู่ผสมพันธุ์บริเวณผิวดิน
  • สร้างถุงไข่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 24-40 ถุง / ตัว / ปี
  • ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ 25 ถึง 30 วัน โดยเฉลี่ยซัก 10 ตัว/ถุงไข่
  • ใช้เวลาในการเจริญเติบโตเต็ม 5-6 เดือน
  • มีอายุยืนยาว 2-4 ปี
เลี้ยงไส้เดือนขี้ตาแร่

เลี้ยงไส้เดือนขี้ตาแร่

การเลี้ยง โดยปกติชอบอาศัยอยู่บริเวณผิวดินที่มีอินทรีย์วัตถุมาก เช่นใต้กองปุ๋ยหมัก ใต้กองมูลวัวในโรงเลี้ยง ใต้เศษหญ้าที่ตัดทิ้ง โดยจะอาศัยอยู่บริเวณผิวดินไม่ขุดรูอยู่ในดินที่ลึก ลักษณะพิเศษของใส้เดือนดินสายพันธุ์นี้คือ มีความตื่นตัวตัวสูงมาก เมื่อถูกจับตัวจะดิ้นอย่างรุนแรง และเคลื่อนที่หนีอย่างรวดเร็วมาก

การใช้ประโยชน์ ไส้เดือนดินพันธุ์นี้โดยทั่วไปในภาคเหนือมักใช้เป็นเหยื่อตกปลา สามารถกินขยะอินทรีย์จำพวกเศษผักผลไม้ให้หมดภายใน 2-3 วัน

ข้อดี กินขยะเก่ง ตัวมีขนาดใหญ่เป็นไส้เดือนที่มีในท้องถิ่นสามารถหาได้ง่ายจากธรรมชาติ

ข้อเสีย โตช้ากว่าไส้เดือนดินสายพันธุ์ต่างประเทศ หนีเก่ง ถ้าเลี้ยงไม่ดี เลี้ยงในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!